Algemene voorwaarden inschrijven cursus

Aanmelding geldt voor de totale periode dat de cursus duurt. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen geld gerestitueerd. Een deelnemer geldt als aangemeld voor een cursus nadat de aanmelding door Divine Ayurveda schriftelijk/per email is bevestigd.

Bij onvoldoende deelname behoudt Divine Ayurveda zich het recht voor de cursus te annuleren. Zij informeert deelnemers hierover uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus. Bij annulering van de cursus worden reeds betaalde cursusgelden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.

Annulering van de cursus kan alleen schriftelijk of per email.

  1. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus brengen we €25 administratiekosten in rekening.
  2. Bij annulering vanaf 4 weken voor aanvang van de cursus tot 2 weken voor aanvang van de cursus is €50,- aan annuleringskosten verschuldigd.
  3. Bij annulering vanaf 2 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
  4. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de cursus is de deelnemer 100% van het cursusgeld verschuldigd.

Verplaatsen van deelname door deelnemer naar een andere datum (data) is kosteloos mogelijk tot 14 werkdagen voor de eerste cursusdag en als er een volgende cursus gepland staat. Daarna zijn de annuleringsvoorwaarden onverkort van toepassing. Verplaatsing van deelname naar een volgende cursus is alleen mogelijk wanneer er nog plaats is voor de betreffende volgende cursus.

In geval van een overmachtssituatie aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld een ongeval of plotselinge ziekte, waardoor de deelnemer niet is staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen zal Divine Ayurveda aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval beoordelen of restitutie van het cursusgeld kan worden overwogen.  In geval van restitutie is de deelnemer €50,- administratiekosten verschuldigd.